De Oranjevereniging Schalkwijk is een onafhankelijke stichting en organiseert jaarlijks Koningsdag op 27 april, Dodenherdenking op 4 mei en eenmaal in de vijf jaar het Bevrijdingsfeest op 5 mei. Af en toe wordt er in het najaar een themafeest georganiseerd.

Onze doelstelling is het organiseren van een gezellige, leuke Koningsdag voor alle inwoners van Schalkwijk en daarmee bedoelen wij een programma voor jong en oud.