De Oranjevereniging Schalkwijk wordt gesubsidieerd door de Gemeente Houten. Van de Rabobank krijgen we ‘een steuntje in de rug’, en ook OPA doet een duit in het zakje. Ondanks deze inkomsten is het elk jaar weer een uitdaging om de begroting sluitend te krijgen. Het actief benaderen van sponsoren heeft niet onze voorkeur aangezien het aantal middenstanders in Schalkwijk klein is en wij geen concurrentie willen zijn van sport- en andere verenigingen. Toch zoeken ook wij naar mogelijkheden om onze activiteiten te continueren. Wij hebben daarom gekozen voor het donateurschap.

Draag jij ons een warm hart toe dan verwelkomen wij je graag als donateur. Je kunt jouw gift overmaken op het rekeningnummer NL15 RABO 03575 07738 ten name van Oranjevereniging Schalkwijk.

Mocht je als bedrijf een factuur willen ontvangen voor je gift of wil je een gift in “natura” schenken dan kun je dit aangeven per email: info@oranjeverenigingschalkwijk.nl of hiervoor één van onze bestuursleden benaderen.