Bestuur

Het bestuur van de Oranjevereniging Schalkwijk bestaat uit een enthousiaste groep van 8 dorpsbewoners. Er wordt jaarlijks gerouleerd, waarbij iedereen tekent voor een periode van 5 jaar. Uitzonderingen daargelaten. Interesse om in de toekomst het stokje over te nemen? Laat het ons weten op info@oranjeverenigingschalkwijk.nl

 

Zo ziet het bestuur er in 2019-2020 uit:

Johan van Wijk (voorzitter)

Ingrid van Wijngaarden (penningmeester)

Ad van Rooijen

Claudia Sturkenboom

Gijsbert Middelweerd

Jeroen van Garderen

Peter Rakké

Tanja Vlieger

 

5 mei-commissie:

In 2020 vieren we 75 jaar bevrijding. 5 mei is dan een nationale feestdag, en dat betekent: een extra feest in Schalkwijk. Daarvoor is een aparte commissie samengesteld, bestaande uit:

Ad van Rooijen

Annemiek de Bruin

Ingrid van Wijngaarden

Jacqueline Hopman

Johan van Wijk

Monique Kok

 

Donateur worden?
Draagt u ons een warm hart toe dan verwelkomen wij u graag als donateur. U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer NL15 RABO 03575 07738 ten name van Oranjevereniging Schalkwijk.

Mocht u als bedrijf een factuur willen ontvangen voor uw gift of wilt u een gift in “natura” schenken dan kunt u dit aangeven per email: info@oranjeverenigingschalkwijk.nl of hiervoor één van onze bestuursleden benaderen.

Carnaval 2019