Het bestuur van de Oranjevereniging Schalkwijk bestaat uit een enthousiaste groep van 8 dorpsbewoners. Er wordt jaarlijks gerouleerd, waarbij iedereen tekent voor een periode van 5 jaar. Uitzonderingen daargelaten. Interesse om in de toekomst het stokje over te nemen? Laat het ons weten op info@oranjeverenigingschalkwijk.nl

Bestuur 2019-2020:

Johan van Wijk (voorzitter)
Ingrid van Wijngaarden (penningmeester)
Ad van Rooijen
Claudia Sturkenboom
Gijsbert Middelweerd
Jeroen van Garderen
Peter Rakké
Tanja Vlieger

In 2020 vieren we 75 jaar bevrijding. 5 mei is dan een nationale feestdag, en dat betekent: een extra feest in Schalkwijk. Daarvoor is een aparte commissie samengesteld.

5 mei-commissie:

Ad van Rooijen
Annemiek de Bruin
Ingrid van Wijngaarden
Jacqueline Hopman
Johan van Wijk
Monique Kok

Donateur worden?

Draagt u ons een warm hart toe dan verwelkomen wij u graag als donateur. U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer NL15 RABO 03575 07738 ten name van Oranjevereniging Schalkwijk.

Mocht u als bedrijf een factuur willen ontvangen voor uw gift of wilt u een gift in “natura” schenken dan kunt u dit aangeven per email: info@oranjeverenigingschalkwijk.nl of hiervoor één van onze bestuursleden benaderen.

left

right

Oranjevereniging Schalkwijk

Gezelligheid voor jong en oud!