Bestuur & comité

Het bestuur van de Oranjevereniging Schalkwijk bestaat uit een enthousiaste groep van 8 dorpsbewoners. Er wordt jaarlijks gerouleerd, waarbij iedereen tekent voor een periode van 5 jaar. Uitzonderingen daargelaten. Interesse om in de toekomst het stokje over te nemen? Laat het ons weten op info@oranjeverenigingschalkwijk.nl

Oranjevereniging:

Johan van Wijk (voorzitter)
Ilona Vendrig (penningmeester)
Claudia Sturkenboom
Tessa Fleskens
Gijsbert Middelweerd
Jeroen van Garderen
Maarten Houwer
Remco van Dijk

4 mei comité:

Cora Gerritsen
Hein van den Hoogen
Anton van Garderen

Donateur worden?

Draagt u ons een warm hart toe dan verwelkomen wij u graag als donateur. U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer NL15 RABO 03575 07738 ten name van Oranjevereniging Schalkwijk.

Mocht u als bedrijf een factuur willen ontvangen voor uw gift of wilt u een gift in “natura” schenken dan kunt u dit aangeven per email: info@oranjeverenigingschalkwijk.nl of hiervoor één van onze bestuursleden benaderen.